Predstavljamo NIdEA projekat

Čime se naš projekat bavi?

Cilj ovog projekta je istraživanje razvoja etničkog identiteta adolescenata u Srbiji, sa specifičnim fokusom na identifikovanje potencijalnih razlika u načinu na koji učenici iz kulturološki većinskih i manjinskih grupa koriste narativizaciju kako bi konstruisali etnički identitet i dali mu značenje.

Novosti

Upoznajte naš tim

Ko čini tim projekta NIdEA?

U NIdEA projektu učestvuju: Nataša Simić, Danijela S. Petrović, Natalija Ignjatović, Jovan Radosavljević, Milena Belić, Đerđi Erdeš-Kavečan, Hana Sejfović i Svetlana Jović.